Polityka Jakości

Firma Vaess Agersol działa zgodnie z założeniami systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności opartym na HACCP (System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli) oraz międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa żywności IFS (International Food Standard) oraz BRC (British Retail Consortium).

Nadrzędnym celem funkcjonowania naszego przedsiębiorstwa jest utrzymanie i wzrost zaufania Klientów osiągany poprzez zapewnienie wysokiej jakości usług, zgodnie z ich oczekiwaniami i potrzebami.

Naszym priorytetem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa zdrowotnego wszystkim odbiorcom. W celu minimalizacji ryzyka wykorzystujemy tylko takie surowce, które przeszły pozytywnie wewnętrzne testy kontrolne, bardziej restrykcyjne niż obowiązujące przepisy prawa.

Przeprowadzona analiza zagrożeń, stały monitoring oraz dbałość o dobrą praktykę produkcyjną i higienę produkcji zapewniają wysoki standard świadczonych usług oraz sprzyjają osiągnięciu zadowolenia u naszych Klientów.

Certyfikat IFS
Certyfikat BRC